Een ijzersterke samenwerking in uw voordeel!

Op 1 januari 2014 hebben de bedrijven Zanten Technical Supply & Service Group
B.V., Duursma W&O en de Op den Velde Groep een nieuwe coöperatie opgericht
met als doel het versterken van haar marktpositie door middel van intensieve
samenwerking.Deze samenwerking komt tot uiting door de gevoerde assortimenten op elkaar af te
stemmen, het uitwisselen van kennis, het bundelen van inkoopvolumes en gezamenlijke
marketingactiviteiten op te zetten. Door de geografische ligging van de verschillende
vestigingen en toekomstige uitbreidingen wordt tevens een landelijke dekking nagestreefd.
Hierbij wordt de individuele zelfstandigheid van de drie deelnemende bedrijven behouden.
Zowel Op den Velde, Duursma W&O als Zanten kenmerken zich met name als gedreven
en efficiënte familiebedrijven. Geen zware organisatiestructuren maar met passie en
gedrevenheid klaar staan voor de klant. Deze werkwijze heeft er ook voor gezorgd dat
alle drie de bedrijven financieel sterk zijn gebleven gedurende de afgelopen (crisis) jaren en
zelfs zijn gegroeid. De gezamenlijke omzet bedraagt ruim 75 miljoen euro. Op dit moment
beheren de drie bedrijven gezamenlijk twintig vestigingen. Al deze vestigingen zijn niet
louter verkoopkantoren maar vestigingen met eigen identiteit, kennis van de lokale markt
en de daarbij behorende lokale voorraad!

Om de samenwerking tussen de drie bedrijven kenbaar te maken is er een
nieuwe huisstijl ontwikkeld. Voor zowel de coöperatie IP Industrie Partner,
als voor de drie bedrijven Duursma W&O, Op den Velde en Zanten wordt
het logo voorzien van het krachtige ‘IP beeldmerk’. Dit beeldmerk versterkt
en zorgt voor de visuele herkenning. Langzamerhand vindt u het nieuwe
logo steeds vaker terug in onze communicatie naar de markt.

Bekijk hieronder de Industrie Partner video.